Com és Gurb als inicis del segle XXI? Creixement industrial i indústria.

  • Gurb és un municipi de la comarca d’Osona situat a la Plana de Vic. Als inicis del segle XXI  hi va haver un creixement industrial molt gran. Al 2003, la Revisió de les Normes Subsidiàries del Planejament de Gurb aprovades va preveure un creixement industrial ordenat del nucli urbà

  • Hi ha creixement industrial? 

Sí, la Revisió de les Normes Subsidiàries del Planejament de Gurb aprovades al 2003 va preveure un creixement industrial ordenat del nucli urbà.

  • On es situen les indústries actualment? 

Actualment, les indústries es situen a tres polígons: al polígon Mas Galí, Mas Beuló i Sot dels pradals

Actualment a Gurb les indústries es situen a tres polígons: al polígon Mas Galí, Mas Beuló i Sot del Pradals

Photo by Ant Rozetsky on Unsplash

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *