Gurb segle XIX. Tipus d’indústria.

  • Tipus d’indústria 

Colònia industrial. (Tèxtil). La qual està molt prop de Roda de Ter.

L’any 1843 va arribar la fàbrica del Reixac de Granollers de la Plana.

I hi havien diferents tipus de comerciants a Gurb l’any 1849.

A causa de la dificultat de les comunicacions i del gran nombre de població agrícola que hi havia al segle XIX es van fer: Hostals, tavernes i carnisseries.

I el nombre total de les finques va arribar a ser 247. I en destacaven el Pradellc la Torre d’en Mateu, el Dracs, Quadres, la Coromina…

Una altre industria d’aquella època era una industria de màquines impulsades per aigua. La industria es deia Reixach.

Història: 

A l’any 1513 a Vilagelans el presecusor de la industria de Malars, va confirmar l’existència d’un molí draper.  

  • Altres indústries:

Can Puig.

Photo by Ethan Bodnar on Unsplash

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *