Com és Gurb a inicis del segle XXI? Indústria.

  • Tipus d’indústria (%)

Agroindustrial 34,4%

Activitat comercial 4,7%

Activitat d’espectacles o recreatives 1,6%

Hostaleria o restauració 4,7%

Gestió de residus 1,2%

Activitat serveis 20,7%

Energètica o minera 0,2%

Industrial 15,1%

Sede de Casa Tarradellas en Gurb (Llibert Teixidó / Archivo)

Com és Gurb als inicis del segle XXI? Carreteres.

Quines carreteres hi ha? 

Actualment, a Gurb, principalment hi han les següents carreteres. La C-17 i la C-25, seguidament, hi ha les carreteres secundàries que són la carretera de Roda C-153, la carretera de Manlleu B-522 i la carretera de Sant Bartomeu BV-4601

Principalment, hi ha la C17 i la C25, i seguidament, hi ha les carreteres secundàries que són la carretera de Roda C153, la carretera de Manlleu B522 i la carretera de Sant Bartomeu BV4601.

C17, Blava vertical
Extreta de maps.google.cat
C25 Blava esquerra.
Extreta de maps.google.cat
Carretera de Roda. Groga dalt dreta.
Extreta de maps.google.cat
Carretera de Manlleu. Groga dalt mig.
Extreta de maps.google.com
Carretera de Sant Bartomeu. Groga del mig.
Extreta de maps.google.com

Com és Gurb als inicis del segle XXI? Creixement industrial i indústria.

  • Gurb és un municipi de la comarca d’Osona situat a la Plana de Vic. Als inicis del segle XXI  hi va haver un creixement industrial molt gran. Al 2003, la Revisió de les Normes Subsidiàries del Planejament de Gurb aprovades va preveure un creixement industrial ordenat del nucli urbà

  • Hi ha creixement industrial? 

Sí, la Revisió de les Normes Subsidiàries del Planejament de Gurb aprovades al 2003 va preveure un creixement industrial ordenat del nucli urbà.

  • On es situen les indústries actualment? 

Actualment, les indústries es situen a tres polígons: al polígon Mas Galí, Mas Beuló i Sot dels pradals

Actualment a Gurb les indústries es situen a tres polígons: al polígon Mas Galí, Mas Beuló i Sot del Pradals

Photo by Ant Rozetsky on Unsplash

Com és Gurb durant el segle XX? Polígon i indústria.

  • Quan s’estableix el primer polígon i com evolucionen al llarg d’aquests anys?

La primera nau industrial, va ser llicenciada a l’octubre de 1967. 

  • Tipus d’indústria 

 El tipus d’indústria que hi havia era: 

Tèxtil, de tints, caldereria grossa, taller, producció i distribució elèctrica, alimentació (procedent dels animals), pinsos compostos, bigues i ciments, etc. Aquests tipus d’indústries eren els que treballaven les empreses més triunfadores i les pioneres a la zona de Gurb.

En percentatge queda una cosa així:

Fet per nosaltres.

Com és Gurb durant el segle XX? Fàbriques

En aquesta època podem destacar tres fàbriques importants: 

  • Casa Tarradellas: l’any 1976 aquesta fàbrica va començar a fer embotits. I a l’any 1997 es va introduir al món de les pizzes fresques.
  • Chocovic: es va crear el 1872 i el 1977 va canviar el nom. Aquesta fàbrica fa xocolata.
  • Diemen: va ser creada l’any 1962 per fabricar elements electònics.

Després també podem destacar que hi havien 6 zones industrials.El primer sector era Sant Roc amb 25.525 m2, després hi havia els polígons de Mas Galí, l’antic (91.875 m2) i el nou (256.194m2). Un altre, era el sector carretera de Sant Hipòlit amb 91.617 m2. També hi havia el Sector Osoba Parc amb 34.550 m2. Per últim, els sector carrer de Sant Jordi amb 30.000 m2.

Fet per nosaltres

Com és Gurb durant el segle XX? Camins i carreteres.

Les carreteres que creuaven Gurb per arribar a Vic eren: la (C-153) de Roda, la (L-522) de Manlleu, la (N-152) de Sant hipòlit i Ripoll, la (BV-4601) de Sant Bartomeu del Grau.

A part de les carreteres hi havia el tren

El gran canvi i la nova etapa en el transport i les carreteres que es va produir en els anys 90, on Gurb tenia 25 carrers, avingudes i passatges, unes quantes urbanitzacions i 424 habitatges i alguns d’aquests eren masies.

La creació de l’eix va a portar moltes coses a favor com ara accessos a llocs com a Manlleu o  a Sant Bartomeu per la gent de fora de Gurb, una més bona comunicació entre veïns i la principal carretera per el comerç i la producció

Photo by Karsten Würth on Unsplash

Com és Gurb als inicis del segle XX? Característiques.

A principis de segle XX, bàsicament el que més es potenciava a Gurb era el sector de la pagesia. Cal destacar que aquesta època hi va haver molta “mecanització” en el sector primari i va ser quan es va començar a abonar els camps amb fems i purins, també va ser quan van sortir nous cultius i amb els tren el venien, per altra banda també es van posar moltes granges noves.

Extretes del llibre:”Gurb, un poble arrelat a la terra”.

Com és Gurb als inicis del segle XX? Indústria.

Fins a l’últim quart del segle XX, predominaven les activitats agrícoles i ramaderes. Ple de cases rurals i camps ben treballats eren les vistes dels pobles de la Catalunya vella i del desenvolupament agrícola de la Plana de Vic. 

Des de fa ja dues dècades, la majoria de les explotacions agrícoles i ramaderes han convertit la producció agrícola en una cosa més de la ramaderia bovina i porcina, 

El fet que al municipi on només hi visquin el 0,03% de la població de Catalunya produeixi el 4% de la llet del país mostra la importància del sector.

El paisatge rural de Gurb s’ha vist alterat per dues realitats emergents: la construcció del nucli urbà de població i l’establiment d’un gran nombre d’indústries, tallers i altres negocis.

315 cases al nucli urbà repartides entre 54 carrers. Moltes masoveries han estat abandonades o convertides en cases d’estiueig, ja que pocs fills segueixen la tradició dels pares, fet que en molts casos ha creat una manca de relleu generacional de les explotacions agrícoles.

Font: Anuari Econòmic Comarcal del 1997, de Caixa de Catalunya.