Com és Gurb als inicis del segle XX? Guerra civil.

El moviment migratori de les masies cap a les ciutats, o dit d’altra manera de l’agricultura a la indústria, va provocar que el nombre d’habitants de Gurb quedés estancat durant la segona meitat del segle XIX i la primera del XX, amb la influència de la Guerra Civil.

Com que els homes havien d’anar a la Guerra Civil, les dones es van haver d’incorporar a les indústries.

L’arribada del tren l’any 1875 ja havia estat determinat per la integració de la Plana de Vic al mercat espanyol. Per altra banda, les tensions acumulades a l’entorn de la propietat de la terra i les seves formes d’accés es van manifestar de forma contundent durant el període de la Guerra Civil i durant el primer franquisme.

Van proposar que es fes carbó per destinar els diners obtinguts a obres.

Algunes persones del poble qu eren considerades de dreta, eren empresonades,i d’altres, assassinades a mans de grups incontrolats provinents d’altres localitats.

Photo by UX Gun on Unsplash

Com és Gurb als inicis del segle XX? Fàbriques.

Les fàbriques que hi havia eren:

-Una fàbrica de filatures, que es situava a prop de l’Ajuntament de Gurb.

-Cristalls Barnolas

-I la Colònia Malars és una antiga colònia tèxtil ubicada al terme municipal de Gurb, se  situa a el costat de TER PLASTIC RECYCLING,SL

Imatge extreta de: consorcidelter.cat

Gurb segle XIX. Tipus d’indústria.

  • Tipus d’indústria 

Colònia industrial. (Tèxtil). La qual està molt prop de Roda de Ter.

L’any 1843 va arribar la fàbrica del Reixac de Granollers de la Plana.

I hi havien diferents tipus de comerciants a Gurb l’any 1849.

A causa de la dificultat de les comunicacions i del gran nombre de població agrícola que hi havia al segle XIX es van fer: Hostals, tavernes i carnisseries.

I el nombre total de les finques va arribar a ser 247. I en destacaven el Pradellc la Torre d’en Mateu, el Dracs, Quadres, la Coromina…

Una altre industria d’aquella època era una industria de màquines impulsades per aigua. La industria es deia Reixach.

Història: 

A l’any 1513 a Vilagelans el presecusor de la industria de Malars, va confirmar l’existència d’un molí draper.  

  • Altres indústries:

Can Puig.

Photo by Ethan Bodnar on Unsplash

Gurb segle XIX. Territoris i primera indústria.

  • Com eren els territoris

El territori de Gurb era gairebé pla en la seva totalitat argilat i ben conreat.

  • Quan es fa la primera indústria i on es situa?

La primera indústria es diu Malars al 1863 a les afores de Gurb, tirant cap a Roda de Ter. I actualment, ja no hi és.

Imatge extreta de: consorcidelter.cat

Gurb segle XIX. Quan es fa el ferrocarril?

L’any 1860 es va crear les carreteres que enllaçaven Gurb amb els punts importants d’Osona, com eren Manlleu, Torelló, Roda de Ter, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta,… Més tard, l’any 1875 arriba la línia de ferrocarril, amb l’objectiu de conectar Gurb amb Vich. Actualment anomenat línia R3.

(Història del ferrocarril). Al 1875 va arribar el ferrocarril, i tant Gurb com St. Bartomeu, no es van voler quedar al marge, i van reclamar el condicionament del vell camí ral. I allà, juntament amb el camí dels Prats a Olost i St. Bartomeu, serien el futur ferrocarril. 

el 1924 es va fer l’estació la qual avui en dia és l’Esperança, l’ajuntament de Gurb).

Photo by Denis Chick on Unsplash

Gurb segle XIX. Quins camins hi havia?

Carretera de Vic a Roda.

Carretera de Vic a Olot.

Carretera de Ribes a Barcelona.

Camino veinal de Sant Bartomeu del Grau a Vic.

Carretera de Gironella a Vic.

Història dels camins de Gurb:

Al 1850 la carretera de Barcelona havia arribat a Vic. 

Durant la dècada del 1860 es van crear la xarxa de carreteres radials que, sortint de Vic, enllaçava amb les viles grans d’Osona. 

Gent de Gurb i Sant Bartomeu no volien quedar-se aïllats i reclamaven la reobertura del camí, sense gaire trànsit, que ajuntava els dos pobles.

No hi havia:

El trencant de l’eix de la Pasqual. 

Prixana de dalt, Prixana de baix.

La BV-4601 (Avinguda de St. Bartomeu). 

Imatge extreta del llibre: Gurb, un poble arrelat a la terra.