Bibliografia i Webgrafia

Tota la informació d’aquesta pàgina web ha estat extreta de la web de l’Idescat, de l’Ajuntament de Gurb i del Llibre: Gurb, un poble arrelat a la terra.

Les imatges han estat fetes per nosaltres o extretes de pàgines web i el llibre Gurb, un poble arrelat a la terra. Tenen el lloc d’on les hem extret al peu d’imatge.