Com és Gurb a inicis del segle XXI?

Tota la informació que necessiteu d’aquesta època està aquí, a aquestes entrades:

  • Creixement industrial
  • Camins i carreteres
  • Industria