Com és Gurb durant el segle XX?

A les següents entrades trobareu tota la informació:

  • Camins i carreteres
  • Fàbriques
  • Polígon i industria