Conclusió

En conclusió, creiem que Gurb, d’aquí a uns anys, tenint en compte la opinió de la gent, la nostra hipòtesi i els estudis econòmics, serà una Smart City, hi haurà molta més industria, encarà hi haurà el sector primari, tot i que no serà a Gurb poble, estarà allunyat, ja que a Gurb serà tot indústria i hi haurà pocs llocs habitables. Per culpa de que serà un poble molt industrialitzat, estarà molt contaminat.

Photo by Takashi Watanabe on Unsplash