Evolució de Gurb

Aquest és l’apartat on s’explica millor l’evolució que ha patit Gurb des del segle XIX fins a l’actualitat.