Gràfiques de la evolució de Gurb

Aquestes gràfiques, les hem aconseguit mitjançant uns qüestionaris que vam enviar a amics i familiars. Es va fer des de l’assignatura de Ciències Socials de 4t d’ESO, a l’Institut de Gurb.

Com es pot veure, la gent que va contestar aquesta enquesta, tenien edats molt diverses.

La majoria de gent era de Gurb o de Vic, però també hi va haver molta gent de fora que va contestar.

A la gent, els preocupen temes molt diversos, però majoritàriament els preocupa la contaminació, ja que a “altres” hi han englobats temes molt diferents els uns dels altres.

I com es pot observar en aquesta última gràfica, la gran majoria de gent, gairebé un 62%, creu que d’aquí a 30 anys, Gurb estarà molt més industrialitzat.